Kv. Ljuset 1

Kv. Ljuset 1

På Skarphagsgatan 31-33 i Norrköping stamrenoverar vi 59 stycken hyreslägenheter.

Bild tagen från www.ekloffastigheter.com.

Tillbaka till projekt